top of page

Publication

#1 Book (Turkish)

Görünmez Adam Yayınevi, 320s., Ankara, 2013.

2023

 • Işıkhan C., Kayın E., Özkan Z. Ç., Kültürel Kimlik Bağlamında Ses ve Kent Sesleri, Ses Kitabı içinde (Edt.: Emine Gürsor Naskali), s. 265-290, ISBN: 978-625-6905-02-3, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul

 • Işıkhan C., Boyutsal Performanslarda Kanal Tabanlı ve Nesne Tabanlı Ses Karşılaştırması, 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 8-11 Haziran 2023, Kütahya, Türkiye

 • Eden A., Işıkhan C., Sanal Gerçeklikte Somut Müzik Performansı, 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 8-11 Haziran 2023, Kütahya, Türkiye

 • Belgesel Film Müziği, Unutulan Nehir Gediz, İzmir Ekolojik Denge Derneği, Yönetmen: Ahmet Özkan, İlk Gösterim: 28.03.2023, İBB Türkan Saylan Sanat Merkezi

 

2022

2021

 • Parlak İ.H., Çebi Y., Işıkhan C., Birant D., "Deep Learning for Turkish Makam Music Composition", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol.29 (7), pp. 3107 – 3118, November 2021

 • Işıkhan C., Öztüfekçi M. Y., Parlak İ. H., "Türk Müziğinde İntihal Ölçümü", XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Çevrimiçi, Bildiri Kitapçığı s. 139-146, 3-6 Haziran 2021

 • Parlak İ. H, Çebi Y., Işıkhan C., Öztüfekçi M. Y., "Kâtip: Türk Müziği için Özelleşmiş Nota Yazım Uygulaması", XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Çevrimiçi, Bildiri Kitapçığı s. 413-417, 3-6 Haziran 2021

 • Parlak İ. H, Çebi Y., Işıkhan C., "Derin Öğrenme Tabanlı Otomatik TMM Bestecisi İçin Grafiksel Kullanıcı Arayüzü", XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sözlü Bildiri, Çevrimiçi, Bildiri Kitapçığı s. 418-423, 3-6 Haziran 2021

 • Cihan Işıkhan, "Tarihsel Gelişimi, Eğitimi ve Özellikleriyle Dünden Bugüne Ses ve Müzik Teknolojisi", TRT Bir Dünya Müzik Dergisi, Sayı 61, s. 14-16, Ocak 2021

2020

2019

 • DEÜ BAP Project, 2017KBSOS006, "Prodüksiyon Amaçlı Kent Odaksal Ses Bankası Oluşturma: Şehr-i Sada İzmir (Creating a City Based Sound Library for Film and Video Productions: The Voice of Sound Izmir), Aralık/December 2019 (tamamlanmış proje

 • Işıkhan C., Varol A., Özkan A., Vergili S., Elgün M., Özkan Z. Ç., Kayın E., "Prodüksiyon Amaçlı Kent Odaksal Ses Bankası Oluşturma: Şehr-i Sada İzmir", X. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Hilton Garden-Inn, 25-27 Nisan 2020

2018

2017

 • Cihan Işıkhan, "Müzik Teknolojisinde Senkronizasyon ve Zaman Kodlu Senkron Sorunlarının Kökeni", Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, s. 51-60, Temmuz 2017

 • Cihan Işıkhan, "Müzik, Medya ve Teknoloji", IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sempozyum Açılış Konuşması, Mayıs 2017

 • Cihan Işıkhan&Cenk Akbulut, "Boyutsal Ses Teknolojisinde Atmos Sistemler", IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Sempozyum Kitapçığı Tam Metin: s.157-159, 12-14 Mayıs 2017

 • Cihan Işıkhan "Müzik Teknolojisi Lisansüstü Eğitimde Sektöre Yönelik Öğrenci Performansı", IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Sempozyum Kitapçığı Tam Metin: s.146-151, 12-14 Mayıs 2017

 • Cihan Işıkhan "Müzik Teknolojisinde Ses Tasarımı:Kent Odaksal Veri Bankası Oluşturma", IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Sempozyum Kitapçığı Tam Metin: s.152-157, 12-14 Mayıs 2017

2016

2015

 • Çeviri Kitap için Bilimsel Danışmanlık, "Güçlü Titreşimler: Müziğin Fiziği", Orj. Yazar: Barry Parker, Çev.: Cenk Güray&Mahmut Sözer, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, Eylül 2015

 • Cihan Işıkhan, "Rüzgar Gibi Olmak", Belgesel Film Müziği, Karşıyaka Belediyesi, İlk Gösterim: Deniz Baykal Kültür ve Sanat Merkezi, Eylül 2015

 • Elgün M. & Işıkhan C., "Belgesel Film Özelinde Video Amaçlı Tını Üretim ve İşlemede Kullanılan Güncel Teknikler", Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, sayı 2, cilt 1, s.67-80, Haziran 2015

 • Elgün M. & Işıkhan C., "Belgesel Film Özelinde Video Amaçlı Tını Üretim ve İşlemede Kullanılan Güncel Teknikler", VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya Hiton Garden Inn, 28-30 Mayıs 2015, Kütahya

 • Cihan Işıkhan, "İstanbul'da Gizli Bir Bahçe: İÜ Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi", Belgesel Film Müziği, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Projesi, İlk Gösterim: 13. Çevre Kısa Film Festivali, Festivali, Mayıs 2015

 • Cihan Işıkhan, "New Tendencies in Music Industry: Music Information Retrieval", The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), Volume 3, Issue 9, pp. 29-35, March 2015 (English)

2014

 • Cihan Işıkhan, "Music and Audio Production for Documentary Films: Over The Example of a Particular Documentary: Yılan Hikayeleri (Serpent Stories)", Audio Technology for Music and Media (ATMM'14), 12 Kasım - 14 Kasım 2014, Bilkent Üniversitesi, Ankara

 • Cihan Işıkhan, "Asfur", Belgesel Film Efekt Kurgu - Ses Prodüksiyonu, Haziran 2014

 • Cihan Işıkhan, "Yılan Hikayeleri", Belgesel Film Müziği - Ses Prodüksiyonu, Nisan 2014

 • Cihan Işıkhan, "Yitik Devrimin Ardından", Kısa Film Müziği, Port İzmir 3, K2 Güncel Sanat Merkezi, Mart 2014

2013

 • Cihan Işıkhan, "Müzikte Teknolojik Süreç ve Süreçteki Değişimiyle Türkiye'de Müzik Teknolojisi Eğitimi",The Journal of Academic Social Science, Yıl 1, Sayı 1 , Aralık 2013, s. 102–111

 • Cihan Işıkhan, "Yayıncılıkta Ses Teknolojisi ve Mikrofonlar", ISBN: 978-605-64301-0-7, Görünmez Adam Yayınevi, 320s., Ankara, 2013

 • Cihan Işıkhan, "Zaman Kodlu Senkron Sorunlarının Kökeni", Audio Technology for Music and Media (ATMM'13), 31 Ekim - 1 Kasım 2013, Bilkent Üniversitesi, Ankara

 • Cihan Işıkhan, "Müzik Endüstrisinde Yeni Yönelimler: Müzik Sorgulama Sistemleri", IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 6-8 Haziran 2013, Kütahya

2012

 • Cihan Işıkhan, "Yayıncılık Sektöründe Ses Teknolojisi ve Mikrofonlar", Konferans, 11 Aralık, Kocatepe Üniversitesi, Afyon

 • Cihan Işıkhan, "Ses Teknolojisi Kapsamında 90'lar sonrası Türkiyede Yayıncılık Sektörü ve Yayıncılıkta Mikrofon Tercihi Üzerine Bir Araştırma", Audio Technology for Music and Media (ATMM'12), 1-2 Kasım 2012, Sempozyum Bildiri Kitabı: ATMM International Conference, s. 156-162, Ankara

 • Cihan Işıkhan, "Müzik Teknolojisi Eğitiminde DEU'da İlk Kurum: Müzik Teknolojisi Anabilimdalı'nda Eğitim ve Uygulanan Program", Audio Technology for Music and Media (ATMM'12), 1-2 Kasım 2012, Sempozyum Bildiri Kitabı: ATMM International Conference, s. 144-155, Ankara

 • Cihan IŞIKHAN, "Müzik Teknolojisi Eğitiminde Bir Model: DEU Müzik Teknolojisi Anabilimdalı", III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, Sempozyum Bildiri Kitabı: Müziği Algılamak, s. 193-203, Kütahya

2011

 • Cihan Işıkhan, "Profesyonel Müzik Kayıtlarında Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırmak", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, V. 4 (19), Güz, s. 429–444

 • Cihan Işıkhan, Alp Varol, "Profesyonel Müzik Kayıtlarında Teknolojik Değişim: Celemony Melodyn Editor", II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2011, Sempozyum Kitapçığı: Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme, s. 72-81

2010

 • Cihan Işıkhan, "Müzikte Teknolojik Süreç ve Süreçteki Değişimiyle Müzik Teknolojisi Eğitimi", 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık, İstanbul, 2010

 • Varol A., Vergili S., Işıkhan C., Kutluk F., Öziş F., "Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri", Uluslararası Sempozyum: Müzikte Temsil Müziksel Temsil  II, 19-22 Ekim, İstanbul, Sempozyum Kitapçığı: Porte Akademik, Yıl 1, Sayı 2, s. 21-29

 • Öziş F, Kutluk F, Vergili S., Varol A., Işıkhan C., " Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: DEÜ Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulamalası", Uluslararası Sempozyum: Müzikte Temsil Müziksel Temsil  II, 19-22 Ekim, İstanbul, Sempozyum Kitapçığı: Porte Akademik, Yıl 1, Sayı 2, s. 166-173

 • Fırat Kutluk, Cihan Işıkhan, "Yeni Bir Müzik Kültürü (Mü) ?", 1. Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali, 7-8 Mayıs, Dinar-Afyonkarahisar, Sempozyum/Panel Kitapçığı: 1. Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali, s. 116-124.

2009

 • Cihan Işıkhan, "Sosyal Bilim Perspektifinde Müzikte Modern Temsil Yöntemi", ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol.XXII, Sayı 3, s. 55-64, Özel Sayı 2009, Eskişehir

 • Cihan Isikhan, Adil Alpkocak, Yetkin Ozer, Interval Distinction on Melody Perception for Music Information Retrieval, Computer Music Modeling and Retrieval, Genesis of Meaning in Sound and Music, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5493, p.196-206, 2009 (English)

 • Cihan Işıkhan, "Eşgüdüm (senkronizasyon)", Sound Dergisi, İstanbul, Sayı 4, s. 48–51, 2009

 •  Cihan Işıkhan, "Eşgüdüm (senkronizasyon) ve MMC Yapısı", Sound Dergisi, İstanbul, Sayı 3, s. 48–51, 2009

 •  Cihan Işıkhan, "Eşgüdüm (senkronizasyon) ve MIDI Time Code", Sound Dergisi, İstanbul, Sayı 2, s. 48–51, 2009

 • Cihan Işıkhan, "Müzik Teknolojisinde İlk Olmak", Sound Dergisi, İstanbul, Sayı 1, s. 46–48, 2009

2008

 • Işıkhan, C. "İnsandaki Boyutsal Ses Bilincinin Müziğe ve Müzik Teknolojisine Yansımaları",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, V. 1 (3), Bahar, 219–237 (2008).

 • Işıkhan, C., "Sinemada Ses Teknolojisi ve ‘Sanal Dinleme’ Bağlamında Türk Sinemasında ‘Sinema-Müzik’ İlişkisi", Yeni Düşünceler, 3, 321-338, (2008).

 • Işıkhan C., “Sosyal Bilim Perspektifinde Müzikte Modern Temsil Yöntemi”, Bilimde Modern Yöntemler Kongresi (BMYS’2008), Cilt 2, s. 775-784, Eskişehir, 2008.

 • Cihan Işıkhan, "İnsan Sesi Üretimi", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 51, s. 46–49, 2008

 • Işıkhan C., "İnsanda Boyutsal Ses Bilinci ve Müzikteki Yansıma Süreci", Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Bellek Sempozyumu, The Journal of International Social Research, Volume 1, Sayı 3, 219-237, İstanbul, Nisan 2008

 •  Cihan Işıkhan, "Müzik Teknolojisinde Ezgi Ayıklama ve Yöntemleri", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 50, s.46–49, 2008

 • Işıkhan C. ve Özcan G, "A Survey of Melody Extraction Techniques for Music Information Retrieval", 4th Conference on Interdisciplinary Musicology, Selanik, Yunanistan, Proceedings CD of CIM’08 Musical Structures, 2008 (English)

 •  Cihan Işıkhan, "Müzik Teknolojisinde Boyutsal Ses Kavramı", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 48, s. 46–49, 2008

 •  Cihan Işıkhan, "Müzik Teknolojisinde Türkçe Kitaplar", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 47, s. 42–44, 2008

 •  Cihan Işıkhan,"Müzik Teknolojisinin Öğretim Süreci 2", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 46, s. 42–44, 2008

 •  Cihan Işıkhan, "Müzik Teknolojisinin Öğretim Süreci", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 45, s. 12–15, 2008

 •  Cihan Işıkhan, "Müzik Sorgulama Sistemi", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 49, s. 46–49, 2008

 • Işıkhan, C., "Müzikte İnsan Sesi Üretim Modelleri ve İşleme Teknolojileri Üzerine Bir İnceleme: Tını Üretim Modellerinden Müziksel Doğrulamaya Geçiş", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 145-164, (2008).

 •  Işıkhan, C., "Müziğin Perde ve Süresi ile Temsil Edildiği Benzerlik Arama Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme", Akdeniz Sanat, 1, 77-86, (2008).

2007

 • Belgesel Film Müziği MIDI Altyapı Düzenleme ve Tonmaysterlik Uygulaması, “Anadolu’nun Dahi Mühendisi El-Cezeri”, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Projesi, Yönetmen: Duygu Yılmaz, 2007

 • Işıkhan, C., "Müzikte Yeni Bir Teknolojik Oluşum: Müziği Aramak ya da Aranılan Müziği Bulmak" , Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 12, 15-20, (2007).

 •  Belgesel Film Müziği MIDI Altyapı Düzenleme ve Müzik Direktörlüğü, “Salihli”, Yönetmen: Ethem Onur Parlar, 2007

2006

 • Cihan Işıkhan, "Dizi Temelli Ezgi Karşılaştırma: Algısal Perde Hiyerarşisinde Tonal-Diyatonik Ayrımı", DEU Güzel Sanatlar Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006

 • Belgesel Film Müziği MIDI Altyapı Düzenleme ve Müzik Direktörlüğü, “Eğitim Tarihimizin Sessiz Kahramanları: Eğitmenler”, Yönetmen: Bahar Kılıç-Duygu Yılmaz, 2006

 • Belgesel Film Müziği MIDI Altyapı Düzenleme ve Tonmaysterlik Uygulaması, “İzmir Barosu”, Yönetmen: Bahar Kılıç, 2006

2005

 • Gıyasettin Ozcan, Cihan Isikhan, and Adil Alpkocak, Melody Extraction on Midi music Files, IEEE International Symposium on Multimedia (ISM2005), pp.412-422, 2005 (English)

 • Işıkhan C., Özcan G. ve Alpkoçak A., "Monophonic Representation of Polyphonic Music: Melody Oriented Movement”, International Symposium on Representation in Music & Musical Representation, İstanbul, Ekim 2005 (English)

 • Gedik A. C., Işıkhan C., Alpkoçak A. ve Özer Y. "Automatic Classification of Turkish Maqamat", International Symposium on Representation in Music & Musical Representation, İstanbul, Ekim 2005 (English)

 •  Cihan Işıkhan, "Kayıt Kavramına Farklı Bir Bakış: Audio Kayıt Zincirinde Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırmak", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 7, s. 82–85, 2005

2004

 • Cihan Işıkhan, "Bilgisayarınızda Surround DVD-Audio Yaratmak", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 5, 68–69, 2004

 •  Cihan Işıkhan, "Bilgisayarınızda Surround Müzik Amaçlı DVD-Video Yaratmak", Volume Dergisi, İstanbul, Sayı 4, s. 68–69, 2004

2003

 • Işıkhan C., Özcan G., Alpkoçak A., Özer Y., "Ezgi Seçilim-Ayıklama Araştırması", Popüler Müzik Araştırmaları Derneği (PMAD) 2. Ulusal Kongresi, Popüler Müzikte Kod, Anlam ve İfade, 135-149, 6-8 Ekim, Eskişehir, 2003

2002

 • Sistem Kurulumu, Sahne Seslendirmesi ve Audio-CD Çok Kanallı Ses Kayıt Amaçlı Tonmaysterlik Uygulaması, “Nejat Eczacıbaşı 4. Ulusal Beste Yarışması”, İzmir, Aralık 2002

1999

 • Cihan Işıkhan, "Sinyal Akışı", Broadcast Dergisi, İstanbul, Sayı 25, s.78–79, 1999

 • Stüdyo Kurulumu ve Eğitim Hizmeti, “Studio A Dijital Çokkanallı Ses Kayıt Stüdyosu”, Balıkesir, 1999

1998

 • Sistem Kurulumu, “DEU Lokal, VIP ve DESEM Salonları”, İzmir, 1998

 • Sistem Kurulumu, Yönetim ve Mühendislik Hizmeti, “Demokrasi ve İrtica Paneli”, Kanal 1 TV Dış Mekân Canlı Yayını, İzmir, 1998

1997

 • Stüdyo Kurulumu, “Anadolu Müzik Evi Çokkanallı Ses Kayıt Stüdyosu”, İzmir, 1997

bottom of page