top of page
  • Writer's pictureCihan Işıkhan

Profesyonel Müzik Kayıtlarında Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırmak

Updated: Jan 17, 2021

Paper / Makale, 2011İçeriğindeki mühendislik-sosyal bilim ilişkisi nedeniyle doğrudan müzik teknolojisi kapsamına giren çalışma alanlarından biri profesyonel müzik kayıtlarıdır. Bu tür kayıtlar için kullanılan teknikler, donanımlar, kalite amacıyla geliştirilen yaklaşımlar dışında, üzerinde halen tartışılan konulardan biri de kayıtta uygulanacak yöntemler ve bu yöntemlerin sınıflandırılmasıdır. Sınıflandırma sonrası seçilecek yöntem, hem müzik kaydını yapan tonmayster hem de yaptıran müşteri-organizatör arasındaki ilişkinin daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlar; ürünün kalitesini arttırır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, profesyonel müzik kayıtlarında kayıt yöntemlerini sınıflandırmaktır. Sınıflandırmada belirleyici unsur olarak ses kayıt zinciri ve zincirin tarihsel süreç içindeki sistematik yapısı ele alınmış, daha önce yapılan çalışmalardaki ortak ve eksik yönler tespit edilerek sınıflandırmaya yönelik yeni bir bakış açısı geliştirilmiştir. Teknik detaydan çok müzisyen davranışını ön planda tutan ve müzisyenin stüdyo ve sahne tavrına göre geliştirilen yeni yaklaşım sonucunda, profesyonel müzik kayıtlarında kullanılan yöntemler real-time stereo, real-time mixing stereo ve overdubbing olmak üzere her biri bağımsız üç farklı kategoride sınıflandırılmıştır.https://www.izotope.com/


"Kayıt zincirinin sahne ve stüdyo uygulamalarına yönelik kurulmasıyla, müzisyen performansının anlık değişimleri ön planda tutularak kayıt yöntemlerinde real-time stereo, real-time mixing stereo ve overdubbing olmak üzere üç farklı sınıflandırma ortaya çıkar."

REFERENCES

Bartlett B. & Bartlett, J. (1997), Practical Recording Techniques, Focal Press, USA

Culhane J. (1983), Walt Disney's Fantasia, Harry N. Abrams Publication, New York

Dearling, R. (1984), The Guiness Book of Recorded Sound, Guiness Book Series,

Durmaz S. (2003), Spektral Audio Bilinci ve Kaset Kültürü, Popüler Müzik Araştırmaları Derneği Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 140–157, İzmir

Huber, D.M. & Runstein, R. E., (2005), Modern Recording Techniques, Sixth Edition, Focal Press, USA

Işıkhan C. (2008a), İnsandaki Boyutsal Ses Bilincinin Müziğe ve Müzik Teknolojisine Yansımaları, The Journal of International Social Research, Volume 1, Issue 3, spring.

Işıkhan, C. (2008b), Sinemada Ses Teknolojisi ve 'Sanal Dinleme' Bağlamında Türk Sinemasında Sinema Müzik İlişkisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Yeni Düşünceler' Hakemli Dergisi, Sayı.3, s. 321–337

Sarıoğlu C., (2008). “Effective Stüdyoları”, Volume Dergisi, Sayı 48, Haziran, İstanbul

Telikol, G. (2006), Klarinette Boehm Mekanizmasının Bulunuşu ve İşleyş Biçimi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, Adana

Ünlü, C. (2004), Git Zaman Gel Zaman: Fonograf-Gromofon-Taşplak, Pan Yayıncılık, İstanbul

Wilson A. (1999), Recording and Reproduction: Analogue Tape Recording, Audio Engineer’s Reference Book, Editor: Michael Talbot Smith, Second Edition, Focal Press, USA

Önen, U. (2007), Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınevi, İstanbul

0 views0 comments

Comments


bottom of page