top of page
  • Writer's pictureCihan Işıkhan

Müzikte Teknolojik Süreç ve Süreçteki Değişimiyle Türkiye'de Müzik Teknolojisi Eğitimi

Updated: Jan 17, 2021

Paper / Makale, 2013Tarihsel süreçte çalgılar ve müzik üretimiyle başlayan, ancak ses kayıtlarının devreye girmesiyle tonmaysterlik veya ses mühendisliği adları altında kendine özgü çalışma alanını yaratan müzik teknolojisi, günümüzde seslendirme sistemleri, müzik altyapı düzenleme, yayıncılık sektörü, akustik, ses tasarımı ve analiz, sorgulama sistemleri vs. gibi pek çok alanı kapsar hale gelmiştir. Bu kadar geniş bir alana ve her biri kendi endüstrisini yaratmış sektöre hitap eden müzik teknolojisi için uzman birey yetiştirmek de müzik teknolojisi eğitimini kendine özgü bir yapıya dönüştürmüştür. Önceleri teknik altyapı üzerine kurulmuş müziksel bilgilerle ve kabaca usta-çırak ilişkine dayalı müzik teknolojisi eğitimi, şimdilerde lisans ve giderek lisansüstü eğitimi zorunlu kılan bilimsel bir süreç sonunda tamamlanmakta ve mesleğinde uzman bir müzik teknolojisi çalışanı ancak bu sürecin sonunda farkını ortaya koymaktadır. Türkiye’deki müzik teknolojisi eğitimi için de genel ilke bundan farklı değildir. Lisans düzeyde müzik teknolojisi üzerine eğitim veren diğer özel veya kamu kurumlarının içinde Türkiye’de ilk olan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı program ve içeriği ise son değişikliklerle birlikte ülkemiz müzik teknolojisi lisans sürecinde etkili bir eğitim modelini ortaya koymaktadır.
“Teknolojiden sıyrılıp mühendislik disiplinini zorlayan, ses mühendisliği yerine “müzik mühendisliği” adı tercih edilen müzik teknolojisinin değişen tarihsel süreciyle birlikte ortaya çıkardığı sonuç niteliğinde bir başka üst kurumsal oluşumu daha var: “Müzik Okulu” veya daha kullanılabilir ulusal bir ifadeyle “Müzik Akademisi”.


REFERENCES

BOEHM, Carola, (2008), “The Discipline That Never Was: Current Developments in Music Technology in Higher Education in Britain”, Journal of Music Technology and Education, V.1, Issue 1, p. 7-22

BRICE, Richard, (2001), Music Engineering, Newnes Publishing, Oxford

DURMAZ, Serhat, (2003), “Spektral Audio Bilinci ve Kaset Kültürü”, Popüler Müzik Araştırmaları Derneği Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 140–157

OWSINSKY, Boby, (2009), Music 3.0: A Survival Guide for Making Music in the Internet Age (Music Pro Guides), Hal Leonard Publication, USA SUNDIN, Bertil, (1997), “Musical Creativity in Childhood: A Research Project in Retrospect”, Research Studies in Music Education, V. 9, p. 48-57.

ÜNLÜ, Cemal, (2004), Git Zaman Gel Zaman/Fonograf-Gramofon-Taşplak, Pan Yayıncılık, İstanbul

6 views0 comments

Comments


bottom of page